Foto av Kim Groop

Kim Groop

Dr. Th. Universitetslektor i kyrkohistoria

20112023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskningsintressen

Jag är universitetslektor, docent och forskare i kyrkohistoria vid Åbo Akademi. I min tidiga forskning har jag studerat den kristna missionens och den europeiska kolonialismens historia och arv i Afrika, särskilt i Tanzania och Namibia. På senare tid har jag fokuserat på frågor om kulturellt minne samt religiöst och politiskt bruk av det förflutna. I detta arbete har jag särskilt fokuserat på protestantism, pietism och kristna missioner i Finland och Afrika samt på "återuppbyggandet" av kulturella minnesplatser i det gamla DDR. För närvarande är mitt huvudsakliga fokusområde universitetskyrkan i Leipzig: en kyrka som DDR-regimen lät spränga och som återuppbyggdes och invigdes år 2017. Jag studerar denna återuppbyggadsprocess utifrån perspektiven minne, kulturarv och aktivism.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Externa befattningar

Ordförande, Donner Institute for Research in Religion and Culture

1 juli 202230 juni 2025

Management committee member, COST Action - Slow Memory: Transformative Practices for Times of Uneven and Accelerating Change

20212025

Medlem i ledningsgruppen, Centre for the Study of Christian Cultures (University of Turku)

2017 → …

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Kim Groop är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.