Foto av Kaj Björkqvist
1981 …2023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Biografi

Kaj Björkqvist received his PhD in Psychology in 1986.  He is Professor Emeritus of Developmental Psychology at Åbo Akademi University (Active Professor between 1992-2020). He is former President of the International Society for Research on Aggression (ISRA). He has served in various positions at his university, such as Department Head (1992-2011), and Faculty Dean (1995-98 and 2005-9). He established the Peace, Mediation, and Conflict Research programme at Åbo Akademi University in 2012. His research has focused on human aggression, in particular sex differences in aggression, but also on school and workplace bullying, conflict resolution, intimate partner aggression, physical punishment, revictimisation, media violence, and cross-cultural comparisons. He has published 13 books and approx. 140 scientific articles and book chapters. Besides in English, his work has also been published in Japanese, German, Italian, Finnish, and Swedish. He has supervised approx. 200 Master's theses and supervised or cosupervised 18  Doctoral theses.

He was awarded the White Rose of Finland in 2016.

Citations (Research Gate): 11,943

Reads (Research _Gate): 143,701

(updated April, 2022)

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Kaj Björkqvist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.