Inget foto av Kai Lindström
20072020

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Biografi

Mitt vetenskapligaintresse har alltid gällt djurens beteende och speciellt beteendets evolution,varför olika beteenden har utvecklats och varför vi kan observera dem just hosvissa arter och i bestämda ekologiska förhållanden. Sålunda kunde jag bästbeskrivas som en beteende-ekolog. Min defintion av beteende är dock mycketomfattande, med beteende menar jag allt från enskilda beteendemönster till sk.’strategiska beslut’ som t.ex. hur mycket som skall investeras i avkommansstorlek eller antal.

Jag har i huvudsakjobbat med sexuell selektion och hur olika ekologiska förhållanden påverkarparningssystem och sexuell selektion. Som studieobekt har jag fiskar, speciellt sandstubben, Pomatoschistus minutus, en liten marin fiskart med hanlig yngelvård.

Mina forskning idag är fokuserad på hur resurslandskapet på verkar spatiell och temporär variation i sexuell selektion. I denna forskning undersöker vi hur närheten till olika habitattyper i havet påverkar utbudet av parningpartners och deras kavlitet i havet.

Undervisning

I min undervisning ingår följa

221018.0 Life: Evolutionen

222062.0 Populationers ekologi I

222063.0 Populationers ekologi II

MM0001-3001 Beteendeekologi

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Kai Lindström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.