Personlig profil

Forskningsintressen

My post-doctoral research in the Structural Bioinformatics Laboratory (SBL) focuses on solving protein 3D structures using both structural modeling and crystallographic methods. I am particularly interested in the protein structure-function relationship and the structural basis for ligand specificities, especially for proteins that are important in human health and disease.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Käthe Dahlström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.