Fingeravtryck

Fördjupa dig i forskningsämnen där Jussi Jylkkä är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology

Computer Science