Fingeravtryck

Fördjupa dig i forskningsämnen där Julia Klein är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Economics, Econometrics and Finance

Social Sciences