Personlig profil

Biografi

Jag är född och uppvuxen i Hälsingland, Sverige, och har studerat teologi sedan 2009. Tidigare har jag studerat musik på musikhögskolorna i Örebro och Stockholm, och är fortfarande verksam som musiker och musiklärare. Inom teologin har jag en kandidatexamen från Newmaninstitutet, Uppsala, och en Master från MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn, Oslo. För närvarande doktorerar jag i systematisk teologi vid Åbo Akademi, Finland. Min avhandling behandlar treenighetsteologin hos den rumänska ortodoxa teologen Dumitru Staniloae.

Forskningsintressen

Mitt specialistområde är modern ortodox teologi och jag är särskilt intresserad av den förnuftiga reflektionen över den kristna läran.

Undervisning

Jag undervisar regelbundet om ortodox teologi vid Newmaninstitutet i Uppsala, och har också blivit inbjuden att undervisa vid Åbo Akademi.

Utbildning / akademisk kvalifikation

Magister, MF Norwegian School of Theology, Religion and Society

jan. 2014jan. 2018

Tilldelningsdatum: 16 feb. 2018

Fil. kand., Newmaninstitutet

aug. 2009jan. 2014

Tilldelningsdatum: 9 apr. 2014

Nyckelord

 • BT Doctrinal Theology
 • Modern ortodox teologi
 • Systematisk teologi
 • Treenighetsteologi
 • Dumitru Staniloae
 • Johannes Zizioulas
 • Vladimir Lossky
 • Personalism
 • Gudomliggörelse
 • Distinktionen mellan Guds väsen och energier

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Jonas Eklund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler