Personlig profil

Forskningsintressen

Som doktorand i teologi/exegetik och Judaistik kommer jag forska om antisemitism genom perspektivet på performtativitet och performance. 

Mitt forskningsprojekts arbetstitel är: "Performing antisemitism: The affective power of performative display of discrimination, prejudice, and conspiracy in Europe." 

Forskningen syftar till att fästställa hur antisemitiska resentiment utförs och hur de kan resultera i kränkningar och brott mot judiska minoriteter och institutioner genom affektiv överföring. Performativitetens affektiva kraft och dynamik i den situationella upplevelsen av gemenskap spelar en viktig roll. 

Jag har en kandidatexamen i Judaistik och teatervetenskap från Freie Universität Berlin, Tyskland samt en magisterexamen i performancekonst från Bern University of the Arts in Switzerland. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Utbildning / akademisk kvalifikation

Magister, Master of Arts in Contemporary Arts Practice, Hochschule der Künste Bern

1 aug. 20141 juli 2016

Tilldelningsdatum: 1 juli 2016

Fil. kand., Bachelor of Arts in Theatre Science and Jewish Studies , Freie Universität Berlin

okt. 201131 juli 2014

Tilldelningsdatum: 1 juli 2014

Nyckelord

 • BM Judaism
 • Antisemitism
 • Performativitet
 • Performance
 • Affekt
 • Fördom
 • Diskriminering
 • Konspiration
 • Judaistik
 • BH Aesthetics
 • Performanceteori
 • Performance
 • Performativitet

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Jonah Bogle är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.