Johnny Långstedt

FD

20152024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskningsintressen

My research revolves around values in (mainly) professional settings. Specifically I have worked with a variety of companies to analyze their employees' values and worked with managers to consider how values could be managed in organizations and international projects.  

 

Undervisning

I have taught basic academic skills, intercultural communication, cross-cultural psychology, and methods and theories in the humanities.  

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Johnny Långstedt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.