Fingeravtryck

Fördjupa dig i forskningsämnen där Jens Back är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Engineering

Material Science