Foto av Jenny Lindgren
20152015

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskningsintressen

Min forskning handlar om tvåspråkiga barns tidiga språkutveckling, med fokus på tvåspråkiga finländska barn som växer upp med svenska och finska i hemmet. Jag jobbar för att bidra med ny kunskap om och bättre förståelse kring skillnader och likheter mellan enspråkiga och tvåspråkiga barn då det kommer till språkliga förmågor. Jag är också intresserad av hur mängden språklig input påverkar tvåspråkiga barns språkförmåga på de två språken.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Jenny Lindgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler