Foto av Janne Roslöf
20222023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Utbildning / akademisk kvalifikation

Docent

Tilldelningsdatum: 3 dec. 2019

Magister, Pedagogie magister, Åbo universitet

Tilldelningsdatum: 2 maj 2013

Lärarbehörighet (yrkeslärare), Tampere University of Applied Sciences

Tilldelningsdatum: 31 maj 2005

Fil. Dr., Teknologie Doktor

Tilldelningsdatum: 12 nov. 2002

Magister, Diplomingenjör

Tilldelningsdatum: 1 maj 1997

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Janne Roslöf är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.