Inka-Maria Nyman

Inka-Maria Nyman

FM, Doktorand, universitetslärare

20202023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Biografi

Jag är doktorand i musikvetenskap och universitetslärare i kulturledning. Min doktorsavhandling är en artikelavhandling och handlar om opera som socialt och kulturellt fenomen i dagens samhälle, och i mina artiklar behandlar jag teman som demokratisering, minoriteter och kulturell tillhörighet, tillgänglighet, digitalisering, offentlighetsbild, medielandskap och konsumtion i förhållande till opera. Som universitetslärare ansvarar jag för planeringen av arbetslivsorienteringen kulturledning vid utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi vid FHPT.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen