Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Biografi

Jag är doktorand i musikvetenskap och universitetslärare i kulturledning. Min doktorsavhandling är en artikelavhandling och handlar om opera som socialt och kulturellt fenomen i dagens samhälle, och i mina artiklar behandlar jag teman som demokratisering, minoriteter och kulturell tillhörighet, tillgänglighet, digitalisering, offentlighetsbild, medielandskap och konsumtion i förhållande till opera. Som universitetslärare ansvarar jag för planeringen av arbetslivsorienteringen kulturledning vid utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi vid FHPT.