Fingeravtryck

Fördjupa dig i forskningsämnen där Ilia Gugenishvili är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology

Computer Science