Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Biografi

Mina huvudsakliga forskningsintressen är fåglars beteendeekologi och hur detta påverkar deras populationsdynamik. Jag studerar predator-bytesdjur-interaktioner och anpassningsmekanismer hos ejderpopulationer i Finlands skärgård. Fågel- och däggdjursekologi och bevarandebiologi intresserar mig speciellt som forskningsområden.

 

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Ida Hermansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.