Personlig profil

Forskningsintressen

Philosophers and philosophical traditions I am engaging with primarily include the following:

- Wittgenstein

- Hegel

- Existential philosophy (Buber, Weil, Kierkegaard)

- Critical theory (Marx, Freud, Nietzsche)

- Phenomenology (Arendt, Heidegger, Levinas)

Biografi

Born in Vårby gård (south-west Stockholm), I grew up in Eskilstuna, where I attended Fröslundaskolan and S:t Eskils gymnasium. At Uppsala University I did my under- and postgraduate studies (major: comparative religion). After having defended my doctoral thesis there (in philosophy of religion), I left Sweden for Finland and the Department of philosophy at Åbo Akademi University, where I have lived and worked since then, nowadays as associate professor of philosophy.

I am ‘docent’ in philosophy of religion (Uppsala University) and ‘docent’ in philosophy (Åbo Akademi University).

I spent 2018-2021 as a researcher at the Centre for Ethics, University of Pardubice, Czech Republic (on temporary leave from Åbo Akademi University). I have also been guest researcher at the University of Melbourne, Australia.

Undervisning

Utöver de årligen återkommande filosofikurserna (för tillfället fr.a. Moralfilosofi, Humanvetenskapernas filosofi, Kontinental filosofi, samt Lokal och global rättvisa) har jag dragit följande kurser vid ÅA: Metaetik; Språkfilosofi; Hegels Andens fenomenologi; Religionsfilosofi; Jagets filosofi; Heidegger; Atens tänkare; Hermeneutik; Kants moralfilosofi; Tragedins filosofi; Dygdetik; Marx Kapitalet; Moralisk förståelse; Förlåtelse; Tyska idealismen.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Hugo Strandberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler