Foto av Holger Weiss
1991 …2024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskningsintressen

Holger Weiss är professor i allmän historia vid Åbo Akademi. Jag disputerade disputerade vid Helsingfors universitet 1997 och har bedrivit forskarstudier vid Bayreuths universitet; jag har gjort arkivforskning i Nigeria, Ghana, Ryssland, Tyskland, England, Schweiz, Danmark och Sverige, fältforskning i Ghana och varit gästforskare på Afrikainstitutet vid universitetet i Bayreuth. Under 1990-talet var jag verksam som forskare vid institutionen för u-landsstudier vid Helsingfors universitet (HU), åren 2001-2003 som universitetslektor i Afrikas historia och kulturer vid institutionen för asiatiska och afrikanska språk och kulturer vid HU. Fr.o.m. hösten 2003 har jag skött om lärostolen i allmän historia vid Åbo Akademi (ÅA) och utnämndes till ordinarie professor i allmän historia 1.6.2011. Jag var gästprofessor i historia vid Högskolan Dalarna 2015-2019, Guest of Director vid Munich Centre for Global History 2020 samt innehade Waernska professuren (gästprofessor i historia) vid Göteborgs universitet 2022. Jag är docent i Afrikas historia vid HU, docent i globalhistoria vid ÅA och ledamot i Finska Vetenskaps-Societeten. Forskningsintresse: danska-afrikanska möten och rum på Guldkusten under 1700-talet, norra Nigeria och dess randområden, med tyngdpunkt på miljö- och samhällshistoria under 1800- och början av 1900-talet samt norra Ghanas miljö- och samhällshistoria under 1900-talet; islamisk ekonomi och givandet av allmosor bland muslimer i Västafrika, framför allt i Ghana. Mina nuvarande (pågående) forskningsprojekt handlar om globala vänsterradikala nätverk under mellankrigsperioden, om globalhistorisk forskning med fokus på nätverk och växelverkan inom den atlantiska världen under 1700- och 1800-talet samt om muslimska NGOs och deras verksamhet i Ghana.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Holger Weiss är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler
 • University of Bayreuth

  Weiss, H. (Gästforskare)

  6 maj 202410 maj 2024

  Aktivitet: Besök till en extern institutionBesök till en extern akademisk institution

 • Yunus Dumbe

  Weiss, H. (Värd)

  6 apr. 202428 apr. 2024

  Aktivitet: Stå värd för en besökareVärd för en akademisk besökare

 • Samlingsverk i avancerad globalhistoria

  Weiss, H. (Deltagare)

  18 dec. 2023

  Aktivitet: Deltagande i eller organisering av evenemangOrganisering av konferens, symposium eller arbetsseminarium

 • Göteborgs universitet

  Weiss, H. (Gästforskare)

  2 okt. 20236 okt. 2023

  Aktivitet: Besök till en extern institutionBesök till en extern akademisk institution

 • Gisela Ewe

  Weiss, H. (Värd)

  17 sep. 202322 sep. 2023

  Aktivitet: Stå värd för en besökareVärd för en akademisk besökare