Foto av Heidi Herlevi
20162024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskningsintressen

My main research interests are the ecologicalimplications of introduced species and how these introductions affect native species and communities.In my PhD-thesis, I am studying the trophicinteractions between native and introduced species in coastal areas of the Baltic Sea as well as identifying spatial and temporal changes in them. Iam also looking more into how the structureand function of the species communities is affected by the introduction ofnew predatory species. In my research, I am combining quantitative field-based observationaldata with qualitative stable isotope and DNA-based methods, as well asexperimental work.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Heidi Herlevi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.