Foto av Hanna Acke
20102023

Forskningsoutput per år

Fingeravtryck

Fördjupa dig i forskningsämnen där Hanna Acke är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology

Arts and Humanities