Foto av Gunilla Karlberg-Granlund

Gunilla Karlberg-Granlund

Doctor of Philosophy (Education)

20002023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Biografi

Dr. Gunilla Karlberg-Granlund is working as a teacher educator at the Faculty of Education and Welfare Studies, Åbo Akademi University in Finland.

Research interests

  • Exploring the educational, cultural, and social environments and characteristics of small rural schools, laying a foundation for understanding the possibilities, challenges, and constraints that teachers and pupils may face in these contexts, as well as exploring what educational quality, equity and sustainability mean.
  • Facilitation of teachers’ and teacher students’ professional learning and development through action research.
  • Teacher education research.

Teaching and supervising

Teaching is a privilege. Gunilla Karlberg-Granlund has been teaching in different contexts, from primary school to pre-service and in-service teacher education. Together with her colleagues Gunilla Karlberg-Granlund is currently teaching and developing courses in general didactics, teaching and learning, and supervising bachelor and master theses.

Gunilla Karlberg-Granlund is a member and group coordinator of the Nordic Network for Action Research. She is also a member of the Pedagogy, Education and Praxis (PEP) international collaborative research network, which has members from universities in Finland, Sweden, Norway, Netherlands, Colombia, Australia, and New Zealand.

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Gunilla Karlberg-Granlund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.