Personlig profil

Forskningsintressen

Funded by the "Integration of cell signalling and mechanical forces in vascular morphology" project (ForceMorph; European Research Council under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme, grant agreement No 771168; https://research.abo.fi/en/projects/the-integration-of-cell-signalling-and-mechanical-forces-in-vascu).

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Freddy Suarez Rodriguez är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.