Foto av Erik Andersson

Erik Andersson

Teologie kandidat, Legitimerad läkare, Teologie doktor

20122023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskningsintressen

Missionsledare och redaktör Axel B. Svensson (1879-1967). Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner (Evangelisk Luthersk Mission, Swedish lutheran Mission). Den nyevangeliska väckelsen i Sverige. Medicinhistoria.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.