Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Externa befattningar

Chair, Open Science Coordination in Finland, Federation of Finnish Learned Societies

1 juni 2020 → …

Nyckelord

 • H Social Sciences (General)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Elena Svahn är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.
 • Kansalaistiede - kaikkien mahdollisuus tehdä tiedettä

  Svahn, E., 2023, Alusta alkuun. Hetemäki, I., Fingerroos, O., Heikkilä, T. & Rikkinen, J. (red.). Gaudeamus, s. 154-165 17 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/konferenshandlingKapitelAllmänheten

 • Forskarens guide till medborgarforskning

  Svahn, E., Rabb, V. & Rosti, T., 15 dec. 2022, Helsingfors: Tieteellisten seurain valtuuskunta. 31 s. (Publikationsserien för ansvarsfull forskning ; vol. 2022, nr. 20)

  Forskningsoutput: Bok/tidskrift/rapportBeställd rapportProfessionell

  Öppen tillgång
 • Kansalaistieteen opas tutkijalle

  Översatt titel: Forskarens guide till medborgarforskningSvahn, E., Rabb, V. & Rosti, T., 15 dec. 2022, Helsinki: Tieteellisten seurain valtuuskunta. 32 s. (Vastuullisen tieteen julkaisusarja; vol. 2022, nr. 19)

  Forskningsoutput: Bok/tidskrift/rapportBeställd rapportProfessionell

  Öppen tillgång
 • Kansalaistieteen suositus

  Elgert, C., Enwald, H., Lahtinen, H., Hilska-Keinänen, K., Huuskonen, S., Kallio, M., Käkelä, T., Laitila, E., Leinonen, T., Liinamaa, J., Multamäki, E., Myllyniemi, H., Niemi, L., Ojanen, M., Päällysaho, S., Rabb, V., Rajamäki, V., Riipinen, M., Rosti, T. & Salminen, N.-M. & 4 andra, Suorsa, A., Svahn, E., Tolonen, T. & Wirkkala, E., 24 apr. 2022, Tieteellisten seurain valtuuskunta. 12 s. (Vastuullisen tieteen julkaisusarja; vol. 2022, nr. 5)

  Forskningsoutput: Bok/tidskrift/rapportBeställd rapportProfessionell

  Öppen tillgång
 • Recommendation for citizen science

  Elgert, C., Enwald, H., Lahtinen, H., Hilska-Keinänen, K., Huuskonen, S., Kallio, M., Käkelä, T., Laitila, E., Leinonen, T., Liinamaa, J., Multamäki, E., Myllyniemi, H., Niemi, L., Ojanen, M., Päällysaho, S., Rabb, V., Rajamäki, V., Riipinen, M., Rosti, T. & Salminen, N.-M. & 4 andra, Suorsa, A., Svahn, E., Tolonen, T. & Wirkkala, E., 9 dec. 2022, Tieteellisten seurain valtuuskunta. 12 s. (Responsible Research series; vol. 2022, nr. 13)

  Forskningsoutput: Bok/tidskrift/rapportBeställd rapportProfessionell

  Öppen tillgång