Fingeravtryck

Fördjupa dig i forskningsämnen där Dragos Truscan är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science