Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr., Genetic and phenotypic diversity of Baltic Sea phytoplankton, Åbo Akademi

1 feb. 201018 sep. 2015

Tilldelningsdatum: 20 okt. 2015

Externa befattningar

Postdoctoral fellow, KTH Royal Institute of Technology

1 okt. 201530 sep. 2017

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Conny Sjöqvist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.