Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Fingeravtryck

Fördjupa dig i forskningsämnen där Claes Dahlqvist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology

Computer Science