Personlig profil

Forskningsintressen

I am a PhD student in Information studies. The topic of my PhD project is affective information-seeking behaviours of teacher students: implications for learning and teaching information literacies. 

My research is positioned in the Library and information science (LIS) subfield information behaviour. Information behaviour research is interested in the users interaction with information in a wide range of ways. I am focusing on how students at teacher education programs seek for information, their information-seeking behaviours, in formal educational contexts. The role of affective factors or behaviours are specifically studied.  In addition, the implications affective information-seeking behaviours may have for students´ learning information literacies are of interest.

Biografi

I am a PhD student at Åbo Akademi University under supervision of professor Gunilla Widén.

I also work as an instruction librarian at Kristianstad University, Sweden. Here I teach teacher students information literacy, the abilities to seek for, use and critically evaluate information. 

 

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 4 – God utbildning

Utbildning / akademisk kvalifikation

Magister, Library and information science, Lunds universitet

Tilldelningsdatum: 24 maj 2004

Externa befattningar

Instruction librarian, Högskolan Kristianstad

Nyckelord

  • Z665 Library Science. Information Science
  • information-seeking behaviour, information behaviour, information-searching behaviour, information literacy, teacher students, teacher education

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Claes Dahlqvist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.