19992001

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Utbildning / akademisk kvalifikation

Lunds universitet

Fil. kand., Stockholms universitet

Fil. kand., University of Warwick

Magister, University of Warwick

Licentiat, University of Warwick

Externa befattningar

Doktorand forskare

1 jan. 202231 maj 2023

Nyckelord

 • L Education (General)
 • Transformative education
 • Youth as transformative agents of society
 • Special education
 • School utilising youth potential
 • Cosmopolitanism
 • Radicalisation and its prevention
 • Youth view, voice and leadership
 • Transformation
 • Global Citizenship
 • Peace education
 • Cosmopolitan citizenship
 • Spirituality
 • Spiritual capital and Spiritual intelligence
 • Existential Philosophy
 • HM Sociology
 • Sociology of education
 • Cosmopolitan citizenship
 • Agency
 • Globalisation
 • Global Citizenship