Personlig profil

Biografi

I am a marine eco-physiologist working at Åbo Akademi University in Turku, Finland. I am fascinated by the sea and the interactions species have among each other. I particularly look into the underwater environment with a view for the plentiful scales at which processes occur, from small-scale and short term processes to large-scale and long-term changes.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 14 – Hav och marina resurser

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Christian Pansch-Hattich är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler