Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Fingeravtryck

Fördjupa dig i forskningsämnen där Carolyn Joko är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology