Foto av Camilla Nordberg

Camilla Nordberg

PD, Docent

20052024

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Biografi

I min forskning har jag intresserat mig för frågor om makt och utsatthet i välfärdsstaten. Jag har gjort fältstudier i Finland och Kanada bland romer och migranter som lever prekära liv. Jag har också studerat offentlig debatt. Mitt fokus har varit hur strukturellt sårbara människors vardagsliv och aktörskap definieras av bredare samhälleliga och institutionella ramar.

  • Etnografiska metoder, medieanalys, kvalitativ forskning
  • Omstruktureringen av välfärdsstaten
  • Medborgarskapets marginaler, deltagande och delaktighet
  • Välfärdsservice och socialt arbete
  • Familj, moderskap och föräldraskap i en migrationskontext
  • Språklig sårbarhet och språklig rättvisa

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Camilla Nordberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler