Foto av Camilla Hambro
1992 …2022

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Biografi

Camilla Hambro har doktorsexamen i musikvetenskap från Göteborgs universitet (2008) med en avhandling om Agathe Backer Grøndahl, genus, genre och hennes position i norskt musikliv. Från 2009 hade hon en postdoktorstjänst vid Stockholms universitet (finansierad av Vetenskapsrådet): Genus og kanonisitet i Skandinavisk musikkhistorie 1890-1920. Feministisk hermeneutikk og kanontransformasjoner av kvinners og menns musikk ved inngangen til kvinnenes årshundre. Sedan 2011 arbetar hon som universitetslärare i musikvetenskap vid Åbo Akademi. Hambro har omfattande formell pedagogisk utbildning som musik- och dramalärare för högstadie- och gymnasieskola samt för universitet. Hon har lång, omfattande och bred undervisningserfarenhet på olika nivåer, framför allt inom högre utbildning. Hon är engagerad i tvärvetenskaplig forskning (genus, filosofi) och en aktiv och etablerad musikforskare. Hennes projekterfarenhet är bred. Hennes undervisning och publikationer fokuserar på musikteori, musikhistoria, musikanalys och genus. Under hennes akademiska karriär har Hambros forskning kretsat kring verk av kvinnliga tonsättare, med ett centralt fokus på 1800-talet. Forskningsintresset omfattar också Nordisk musik, teatermusik, opera, balett och filmmusik under första hälften av 1900-talet. Med sina många nationella och internationella konferenspresentationer och gedigna projekterfarenhet kan hon karakteriseras som en aktiv musikforskare. Hennes senaste mera omfattande publikation är en biografi om Laura Netzel, finansierad av Kungliga Musikaliska Akademien i Stockholm. Efter publiceringen har hon samarbetat aktivt med musiker om inspelning av musiken på CD konsert och web, som till exempel Sånger och kammarmusik av Laura Netzel - YouTube. I samarbete Den Andra Operan, Vadstena-Akademien, Confidencen och Damkapellet var hon med på att arrangera operainitiativet Hela historien – Den Andra Operan på confidensen.  Det innehöll konsert, seminarium och föreläsningar om operor komponerade av kvinnor mellan åren 1625–1909. För närvarande ingår hon i en styrgrupp, som med uppstartsmedel initierar en ny repertoarbank för musik av Nordiska kvinnliga kompositörer. Hon ingår i Advisory Board för KVAST (Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare) –  en ideell organisation vars uppdrag är att öka medvetenheten om kvinnliga tonsättare och främja framförandet av deras musik. I denna organisation sitter hon också i styrgruppen för Repertoarbanken, en unik redskap för att hitta noter till musik av Nordiska kvinnliga kompositörer.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 5 – Jämställdhet

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.