Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskningsintressen

Forskningsintressen: Identitetsprocesser, migration och mobilitet i en nordisk kontext, minoritet, upplevda och föreställda gränser. Det vardagliga och det triviala. Det äckliga. Barnfolklore.

Avslutade projekt:

  • "Go West! Life is Better There?" - unga finlandssvenskar i Sverige berättar om sin migration, Åbo Akademi, projektledare FD Blanka Henriksson
  • "Vardagens rum" Svensk kultur i Finland under 1900-talet - traditionsvetenskapliga perspektiv. Svenska litteratursällskapet/Åbo Akademi, projektledare professor Fredrik Nilsson
  • Bitar av samma pussel - intersektionella perspektiv på det svenska i Finland, Svenska litteratursällskpaet/Åbo Akademi, projektledare docent Sven-Erik Klinkmann
  • När man talar om trollen, arkivpedagogiskt projekt för lågstadieundervisning, Åbo Akademi

Biografi

  • Universitetslärare i Kulturanalys med inriktning mot etnologi och folkloristik (1.1.2017-)
  • Forskningsledare i nordisk folkloristik (1.11.2019-31.5.2020)
  • Projektforskare "Vardagens rum", Svenska litteratursällskapet/Åbo Akademi (1.11.2018-31.10-2019)
  • Docent i folkloristik med fördjupning i kulturanalys 2019
  • Filosofie doktor i nordisk folkloristik 2007 med avhandlingen "Var trogen i allt" - den goda kvinnan som konstruktion i svenska och finlandssvenska minnesböcker 1800-1980

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr.

Tilldelningsdatum: 18 dec. 2007

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Blanka Henriksson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler