20042024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskningsintressen

Forskningsintressen: Identitetsprocesser, migration och mobilitet i en nordisk kontext, minoritet, upplevda och föreställda gränser. Det vardagliga och det triviala. Det äckliga. Barnfolklore.

Avslutade projekt:

 • "Go West! Life is Better There?" - unga finlandssvenskar i Sverige berättar om sin migration, Åbo Akademi, projektledare FD Blanka Henriksson
 • "Vardagens rum" Svensk kultur i Finland under 1900-talet - traditionsvetenskapliga perspektiv. Svenska litteratursällskapet/Åbo Akademi, projektledare professor Fredrik Nilsson
 • Bitar av samma pussel - intersektionella perspektiv på det svenska i Finland, Svenska litteratursällskpaet/Åbo Akademi, projektledare docent Sven-Erik Klinkmann
 • När man talar om trollen, arkivpedagogiskt projekt för lågstadieundervisning, Åbo Akademi

Biografi

 • Äldre universitetslektor Kulturanalys med inriktning mot etnologi och folkloristik (1.7.2022-)
 • Universitetslärare i Kulturanalys med inriktning mot etnologi och folkloristik (1.1.2017-30.6.2022)
 • Forskningsledare i nordisk folkloristik (1.11.2019-31.5.2020)
 • Projektforskare "Vardagens rum", Svenska litteratursällskapet/Åbo Akademi (1.11.2018-31.10-2019)
 • Docent i folkloristik med fördjupning i kulturanalys 2019
 • Filosofie doktor i nordisk folkloristik 2007 med avhandlingen "Var trogen i allt" - den goda kvinnan som konstruktion i svenska och finlandssvenska minnesböcker 1800-1980

 

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr., "Var trogen i allt" - Den goda kvinnan som konstruktion i svenska och finlandssvenska minnesböcker 1800-1980

Tilldelningsdatum: 18 dec. 2007

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Blanka Henriksson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler