Foto av Bettina Westerholm
20202022

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskningsintressen

Frågelistor, arkivstudier, folkdans, forskningsmetoder

Externa befattningar

Arkivarie, Svenska litteratursällskapet i Finland

1 sep. 20188 dec. 2019