Fingeravtryck

Fördjupa dig i forskningsämnen där Atte Aho är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Chemical Engineering

Keyphrases