Astrid Huopalainen

Akademilektor, ED, Docent i organisation och ledning

20112023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskningsintressen

Som organisationsforskare är jag intresserad av organisering som vardaglig och pågående handling ur ett process- och praktikperspektiv. Jag har länge varit intresserad av studera aktörer och aktiviteter som traditionellt blivit understuderade eller förbisedda inom det organisationsteoretiska och företagsekonomiska området. Jag är en mångdisciplinär forskare med ett intresse för kreativa branscher, modevetenskap, design och värdeskapande, posthumanism, estetik och kroppslighet, hållbarhetsfrågor och jämställdhet. Jag rör mig gärna över ämnes- och disciplingränser. Min pågående forskning kan indelas i fyra huvudsakliga områden: 1.) studiet av kreativt arbete med fokus på branscher så som konst, mode och design, 2.) posthumanistiska filosofiska inriktingar, studiet av "mer-än-mänsklig" organisering och djur inom organisationsteorin, 3.) diversitet och jämställdhet i arbetslivet, samt 4.) "writing differently"-traditionen. Det sistnämnda området innefattar mitt växande intresse för ett "annorlunda" akademiskt skrivande – ett vetenskapligt skrivande som givetvis är teoretiskt men samtidigt rikt, levande och affektivt – snarare än distanserade, passivt och torrt. Metodologiskt inspireras jag av etnografier, visuella metoder och post-kvalitativt skrivande.

Biografi

My research is within the fields of organisation theory and critical management studies, with a particularly keen interest in processual and practice-based approaches to issues of work and everyday organizing. Theoretically, I have applied sociomaterial lenses, bricolage theorizing, aesthetic perspectives, gender theories and affect theories to issues of organizing, (bodily) work, and professional identities. My work has developed understandings of bricolage, embodiment, fashion, aesthetics, sociomateriality, motherhood and equality at contemporary workplaces. Empirically, I've draw on research material from varied empirical contexts such as creative design studios, arts and craft, co-working spaces, parenting- and lifestyle blogs, veterinary clinics, hospitals, ballet performances, fashion shows as well as from various universities and non-profits.

 

Som organisationsforskare är jag intresserad av organisering som vardaglig och pågående handling ur ett process- och praktikperspektiv. Jag har länge varit intresserad av studera aktörer och aktiviteter som traditionellt blivit understuderade eller förbisedda inom det organisationsteoretiska och företagsekonomiska området. Jag är en mångdisciplinär forskare med ett intresse för kreativa branscher, modevetenskap, design och värdeskapande, posthumanism, estetik och kroppslighet, hållbarhetsfrågor och jämställdhet. Jag rör mig gärna över ämnes- och disciplingränser. Min pågående forskning kan indelas i fyra huvudsakliga områden: 1.) studiet av kreativt arbete med fokus på branscher så som konst, mode och design, 2.) posthumanistiska filosofiska inriktingar, studiet av "mer-än-mänsklig" organisering och djur inom organisationsteorin, 3.) diversitet och jämställdhet i arbetslivet, samt 4.) "writing differently"-traditionen. Det sistnämnda området innefattar mitt växande intresse för ett "annorlunda" akademiskt skrivande – ett vetenskapligt skrivande som givetvis är teoretiskt men samtidigt rikt, levande och affektivt snarare än distanserade, passivt och torrt. Metodologiskt inspireras jag av etnografier, visuella metoder och post-kvalitativt skrivande.

 

Undervisning

Som universitetslärare i organisation och ledning undervisar jag studerande i kandidat- och magisterprogrammet och handleder avhandlingar pro gradu. Jag fungerar också som egenlärare åt mag. studerande i organisation och ledning läsåret 2020-21. 

Utbildning / akademisk kvalifikation

Docent i organisation och ledning, Åbo Akademi

30 juni 2007 → …

Tilldelningsdatum: 7 juni 2021

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Astrid Huopalainen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.