Personlig profil

Biografi

Jag bor i Sverige och arbetar deltid som samordnare för finskt förvaltningsområde i Skövde kommun och som tolk/översättare mellan finska, svenska och burmesiska/myanmar för olika tolk- och översättarförmedlingar i Sverige och Finland.

Mitt forskningsprojekt som doktorand i religionsvetenskap vid Åbo Akademi handlar om identitetsmotiv hos nuvarande och före detta medlemmar i en religiös förening i Sverige som på 1970-talet bildades av första generationens gammallaestadianska migranter från Finland. Identitetsmotiv bland nuvarande och före detta medlemmar i den så kallade fridsföreningen analyseras med hjälp av bland annat identitetsprocessteori (Identity Process Theory, IPT), med syfte att få en fördjupad förståelse för deltagarnas identitetsprocesser och livsval. Livsberättelseintervjuer i kombination med Faith Q-sort har varit huvudsakliga datainsamlingsmetoder. Resultatet kommer att presenteras i en monografi.

Utbildning / akademisk kvalifikation

Magister, FM Religionsvetenskap, Högskolan i Gävle

Tilldelningsdatum: 17 nov. 2017

Magister, FM Litteraturvetenskap/Kreativt skrivande, Linnéuniversitetet

Tilldelningsdatum: 2 okt. 2013

Magister, FM Socialantropologi, Göteborgs universitet

Tilldelningsdatum: 11 apr. 2006

Externa befattningar

Samordnare, finskt förvaltningsområde, Skövde kommun, Sverige, Skövde Municipality

20 aug. 2014 → …