Foto av Annika Gunst
20122023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Nyckelord

 • BF Psychology
 • Sexologi
 • Sexuell hälsa
 • Sexuell lust
 • Evolutionspsykologi
 • Intima relationer
 • Sexuellt tillmötesgående
 • Mate access
 • Reproduktiv hälsa
 • Mödra–barn-konflikt

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Annika Gunst är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler