20022024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskningsintressen

Individual technology use

 • Technology adoption and acceptance
 • Technology use and non-use
 • Technology segmentation
 • Lifestyle and attitude segmentation
 • Technology attitudes
 • Technology readiness

Digitalisation in organisations

 • Organisation and IT alignment
 • Organisational IT implementation and acceptance
 • IS/IT maturity

IS teaching and curriculum development

Undervisning

IT and management

Academic skills for IS

Introduction to IS

IT in organisations and everyday life

Thesis supervision (B.Sc, M.Sc, D.Sc)

Interdisciplinary project course

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Anna Sell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.