Inget foto av Anna-Lena Östern

professor emerita Anna-Lena Östern

1993 …2022

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Biografi

Anna-Lena Østern har arbeidet som lærerutdanner i Finland og Norge, først som lektor i muntlig kommunikasjon, deretter som professor i modersmålets didaktikk i Finland og så som professor i kunstfagdidaktikk ved NTNU. I disse posisjonene har hun fremmet estetiske, kunstneriske og performative tilnærminger til læring. Hun var 2010-2015 faglig leder for den nasjonale forskerskolen for lærerutdanning i Norge NAFOL. Som professor emerita er hun aktiv som veileder og forsker, spesielt innenfor det nordiske nettverket «Røst, retorikk og relasjoner». Nylig publisert bok Teaching and learning through dramaturgy Education as an artful engagement.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 5 – Jämställdhet

Externa befattningar

professor i estetiske fags didaktikk, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)

1 aug. 200731 juli 2020

professor 2 i dramapedagogikk, Høgskolen i Bergen

1 aug. 200031 juli 2002

professor i dramapedagogik, Jyväskylä universitet

1 sep. 199931 juli 2003

Nyckelord

  • LB2300 Higher Education
  • applied theatre
  • research methodology
  • supervision
  • professional orality

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.