Foto av Anna Forsman
20092021

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Nyckelord

 • RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine
 • Befolkningsbaserade studier
 • Psykisk hälsa i befolkningen
 • Välfärdsmodeller
 • Främjande av psykisk hälsa
 • Förebyggande av psykisk ohälsa
 • Ojämlikheter i hälsa
 • Hälsoutveckling
 • Evidensbaserade interventioner
 • Äldre
 • Familjer
 • Barn och ungdomar
 • Arbetslivsforskning
 • Hälsofrämjande i ett livsloppsperspektiv
 • Tidiga insatser
 • HV Social pathology. Social and public welfare
 • Social inkludering
 • Psykosociala stödfaktorer
 • Psykosociala riskfaktorer
 • Psykosociala interventioner
 • H Social Sciences (General)
 • Gerontologi
 • Sociala nätverk
 • Jämställdhet
 • Brukarperspektiv
 • Livsloppsperspektiv
 • Välfärdsteknologi
 • Sociala innovationer
 • Samskapande metoder
 • BF Psychology
 • Subjektivt välbefinnande
 • Psykiskt välbefinnande
 • Utvecklingspsykologi
 • Socialpsykologi
 • RT Nursing
 • Personcentrerade arbetssätt
 • Äldreomsorg
 • Primärvård
 • Social- och hälsovård
 • Elevvård
 • Mångprofessionella arbetssätt

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Anna Forsman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.