20092024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Externa befattningar

Docent i folkhälsovetenskap, The Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg

feb. 2022 → …

Nyckelord

 • RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine
 • Befolkningsbaserade studier
 • Psykisk hälsa i befolkningen
 • Välfärdsmodeller
 • Främjande av psykisk hälsa
 • Förebyggande av psykisk ohälsa
 • Ojämlikheter i hälsa
 • Hälsoutveckling
 • Evidensbaserade interventioner
 • Äldre
 • Familjer
 • Barn och ungdomar
 • Arbetslivsforskning
 • Hälsofrämjande i ett livsloppsperspektiv
 • Tidiga insatser
 • HV Social pathology. Social and public welfare
 • Social inkludering
 • Psykosociala stödfaktorer
 • Psykosociala riskfaktorer
 • Psykosociala interventioner
 • H Social Sciences (General)
 • Gerontologi
 • Sociala nätverk
 • Jämställdhet
 • Brukarperspektiv
 • Livsloppsperspektiv
 • Välfärdsteknologi
 • Sociala innovationer
 • Samskapande metoder
 • BF Psychology
 • Subjektivt välbefinnande
 • Psykiskt välbefinnande
 • Utvecklingspsykologi
 • Socialpsykologi
 • RT Nursing
 • Personcentrerade arbetssätt
 • Äldreomsorg
 • Primärvård
 • Social- och hälsovård
 • Elevvård
 • Mångprofessionella arbetssätt

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Anna Forsman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.