Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Fingeravtryck

Fördjupa dig i forskningsämnen där Anna Fogde är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Chemistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science