Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Biografi

Min forskning handlar om hur organisering sker genom ständigt pågående och röriga processer. Jag intresserar mig särskilt för hur förändring (i organisationer, i ledning av arbete och i arbete) sker genom samspelet av teknik/det materiella och organisering/det sociala och använder mig ofta av praktikteori, STS och sociomaterialitet i mina analyser. Jag har studerat olika slags empiriska kontexter, t ex städer och avfallshantering, projekt och temporära organisationer, digitalisering-automatisering, med olika slags kvalitativa metoder.

Jag har god erfarenhet av att söka forskningsfinansiering, leda forskningsprojekt och -program, och sprider forskningsresultat både genom vetenskapliga publikationer och genom bloggar och föredrag i olika sammanhang utanför den akademiska världen.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Externa befattningar

Professor, Mälardalens högskola

1 aug. 2019 → …

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Anette Hallin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.