Fingeravtryck

Fördjupa dig i forskningsämnen där Andrey Pranovich är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agricultural and Biological Sciences

Chemistry

Material Science