Foto av Andreas Backa
20112020

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Biografi

Jag är doktorand i nordisk folkloristik och min avhandling studerar självhushållares egna förhållningssätt till sin verksamhet, särskilt hur affekt och kroppslighet samverkar, synliggörs och kommuniceras i material om självhushållning. Till grund för avhandlingen ligger intervjuer, deltagande observation, arkivmaterial, självhushållningsböcker och -bloggar. Materialet analyseras med ett fenomenologiskt inspirerat kulturanalytiskt grepp som sätter fokus vid den levda kroppen och erfarenheten.

Undervisning

Mat, miljö och livsstilsval, Öppna universitetet, Åbo Akademi, HT 2020

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.