Fingeravtryck

Fördjupa dig i forskningsämnen där Anders Backman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology