Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Nationella PET-centret är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Mark- och miljövetenskap