Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Åbo biovetenskapscentrum är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar