Nätverk

Minoritetsforskning

Åbo Akademi

Organisation: Forskningens profilområde

Lösningar för hälsa

Åbo Akademi

Organisation: Forskningens profilområde

Åbo universitet

Extern organisation: Akademisk

Tampere University

Extern organisation: Akademisk

University of Oslo

Extern organisation: Akademisk

University of Oslo

Extern organisation: Akademisk

Absiskey (France)

Extern organisation: Företag

EU Horizon 2020, MERCES Project

Extern organisation: Finansieringsorgan

Lunds universitet

Extern organisation: Akademisk

Försvarshögskolan

Extern organisation: Akademisk

Ghent University

Extern organisation: Akademisk

Elomatic oy

Extern organisation: På uppdrag av

Euro Bioimaging

Extern organisation: Externa samarbeten

McMaster University

Extern organisation: Akademisk

Demos Helsinki

Extern organisation: Okänt

Nord University

Extern organisation: Akademisk

Högskolan i Borås

Extern organisation: Akademisk

Bocconi University

Extern organisation: Akademisk

MARE

Extern organisation: Okänt

Stanford University

Extern organisation: Akademisk