Lösningar för hälsa

Nätverk

Minoritetsforskning

Åbo Akademi

Organisation: Forskningens profilområde

Åbo universitet

Extern organisation: Akademisk

Tampere University

Extern organisation: Akademisk

Swansea University

Extern organisation: Akademisk

CNR-IFN

Extern organisation: Okänt

Aalto University

Extern organisation: Akademisk

University of Tartu

Extern organisation: Akademisk

University of Oulu

Extern organisation: Akademisk

Umeå universitet

Extern organisation: Akademisk

University of Otago

Extern organisation: Akademisk

University of Turku

Extern organisation: Externa samarbeten

Masaryk University

Extern organisation: Akademisk

Lund University

Extern organisation: Okänt

Uppsala universitet

Extern organisation: Akademisk

KU Leuven

Extern organisation: Akademisk

Nanchang University

Extern organisation: Akademisk

Yunnan University

Extern organisation: Akademisk

CryoCapCell

Extern organisation: Okänt

Örebro universitet

Extern organisation: Akademisk

Boston University

Extern organisation: Akademisk

Bayer (Finland)

Extern organisation: Företag

McGill University

Extern organisation: Akademisk

Central Animal Laboratory, Turku

Extern organisation: Finansieringsorgan för forskning

Lund University

Extern organisation: Okänt

MetGen Oy

Extern organisation: Okänt

University of Ulm

Extern organisation: Akademisk

Qinghai University

Extern organisation: Akademisk

Royan Institute

Extern organisation: Okänt

Högskolan i Borås

Extern organisation: Akademisk

InnoRenew CoE

Extern organisation: Okänt

CNR-IPCF

Extern organisation: Akademisk

Fudan University

Extern organisation: Akademisk

ELIXIR Hub

Extern organisation: Okänt

Åbo Akademi.

Extern organisation: Okänt

Leiden University

Extern organisation: Akademisk

University of Maine

Extern organisation: Akademisk

Guangxi University

Extern organisation: Akademisk

Cornell University

Extern organisation: Akademisk

Osaka University

Extern organisation: Akademisk

Hosei University

Extern organisation: Akademisk

Stanford University

Extern organisation: Akademisk

Utrecht University

Extern organisation: Akademisk

vasa sjukvårdsdistrikt

Extern organisation: Externa samarbeten

York University

Extern organisation: Okänt

Tallinn University

Extern organisation: Akademisk